Digital

Digital

Nieuws

Duurzame bouw hand in hand met digitalisering

Overheid en bouwsector hebben de handen ineengeslagen om de digitalisering van de bouwketen op een krachtige manier te stimuleren. Daarvoor is een Nationaal Digitaliserings- en Informatiseringsprogramma voor de bouw opgezet met heldere afspraken over uitwisseling en beheer van gegevens en informatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en een groot aantal ketenpartners tekenden intussen een intentieverklaring.

Een van de betrokkenen: “Dit programma draagt bij aan het verwezenlijken van de ambities van het klimaatakkoord. Slimmer digitaal samenwerken moet in 2025 al zo’n tien procent productiviteitsstijging opleveren die nodig is om grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het woningtekort en de energietransitie aan te pakken.”

De intentieverklaring is de basis voor een Klimaat- en Digitaliseringsakkoord in de Bouw dat begin oktober moet worden getekend.

Bron: Cobouw augustus 2018