Digital

Digital

Nieuws

Vlaamse politie niet bang meer voor digitalisering

De nieuwe topman van de Vlaamse politie, Marc De Mesmaeker, heeft bij zijn aantreden aangekondigd dat hij de politie grootscheeps wil moderniseren en digitaliseren. Tegen het Nieuwsblad: “Binnenkort zal u alleen nog maar politiemannen en –vrouwen zien met de smartphone in de hand. Zij moeten al hun handelingen ter plekke kunnen doen.”

De Mesmaeker werkt al meer dan dertig jaar voor de politie, maar houdt van veranderen: “Ik heb geen twee dagen achter elkaar hetzelfde gedaan.”

Eerder was hij nauw betrokken bij allerlei grondige hervormingen van de politiediensten. Nu wil hij ‘de interne werking verbeteren’ en de politiemensen buiten, die het echte werk doen,
digitaal ondersteunen: “Ik wil ervoor zorgen dat de politieman of vrouw op het terrein over de meest moderne middelen kan beschikken om de hem of haar toevertrouwde opdrachten uit te voeren.” Iedere agent moet ter plaatse allerlei gegevens uit de databases van de politie kunnen opzoeken. Daar is geld voor nodig en daarom poogt De Mesmaeker ook de begrotingsprocedures te vereenvoudigen.

De Mesmaeker is daarbij een realist: “We hebben daar een achterstand, omdat we vroeger al die zaken in eigen huis wilden bouwen. We waren bang dat ze anders niet genoeg beveiligd konden worden. Terwijl er op de markt veel betere systemen zijn.”

Bron: Nieuwsblad.be juni 2018