Digital

Digital

Nieuws

Vlaamse overheid voorziet in applicaties vol bugs

De Vlaamse artsenij is zo georganiseerd dat eens in de vier jaren verkiezingen worden georganiseerd “om de zetels in de Riziv-organen – de vertegenwoordigers van artsen in de maatschappij - te verdelen tussen de artsenverenigingen”.
Die verkiezingen werden dit jaar voor het eerst digitaal georganiseerd. Alles ging mis. Het verkiezingsplatform viel plat en bleef plat. En daarmee werden zelfs deze medische verkiezingen voor de meeste artsen een bewijs dat ze moesten proberen buiten schot te blijven in de digitale vernieuwing.

Een woordvoerder van een artsenvereniging: “Jammer dat dit weer gebeurt, want de artsen raken steeds meer ontmoedigd door de nochtans broodnodige informatisering.”

Een andere woordvoerder: “De overheid voorziet in applicaties die vol bugs zitten. Dat was zo met de e-facturatie en gebeurt nu ook met de e-attesten die automatische bezorging van medische facturen aan ziekenfondsen moeten regelen. In plaats van applicaties aan te kondigen en te verspreiden, moeten ze eerst getest worden door een kleine groep artsen. Meer vragen we niet. Maar de overheid werkt graag met een strikte lanceerdatum.”

Bron: Standaard.be juni 2018