Digital

Digital

Nieuws

Digital emotioneel: nieuwe Archiefwet in de maak?

Minister Slob van de Archieven pleit er in een brief aan de Tweede Kamer voor om overheidsinformatie al na tien jaar standaard over te brengen naar een toegankelijk archief. Nu staat daar nog 20 jaar voor.

De laatste keer dat de overbrengingstermijn werd verkort was in 1995, met de introductie van de Archiefwet 1995. Toen ging de termijn terug van 50 naar 20 jaar en ontstond een hele industrie in de archiefwereld waar uiteindelijk ook Digital (1997) uit voortgekomen is. Geen wonder dat wij een beetje emotioneel worden bij de plannen van de minister

De minister denkt dat belangrijke overheidsinformatie door de termijnverkorting beter bewaard wordt en beter vindbaar blijft. Beter bruikbaar en misbruikbaar ook voor huidige en toekomstige generaties.

De wens tot verkorting is mede ingegeven door de digitalisering die voor een enorme groei van informatie heeft gezorgd die bovendien wordt opgeslagen en beheerd in allerlei verschillende systemen. Overheden moeten zo snel mogelijk de eeuwig te bewaren informatie selecteren en overbrengen naar de digitale archiefdiensten. Daar zorgen deskundigen dat de digitale bestanden leesbaar blijven.

De minister wil in de eerste helft van 2019 een wetsvoorstel gereed te hebben voor een openbare raadpleging.

Bron: Rijksoverheid.nl juni 2018