Digital

Digital

Nieuws

Nederland moet koploper in digitalisering worden

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, in reactie op Kamervragen van de VVD-fractie, meegedeeld dat Nederland weliswaar een goede uitgangspositie heeft op het gebied van digitalisering, maar niet tevreden onderuitgezakt de toekomst mag afwachten.

Vooral op de terreinen van de zorg, mobiliteit en het openbaar bestuur is meer digitalisering nodig. Het regeerakkoord besteedt daarom veel aandacht aan grondrechten als privacy, cybersecurity, digitale infrastructuur, digitale vaardigheden, eerlijke concurrentie en toekomstbestendige wet- en regelgeving.

Ook wil het kabinet zich inspannen voor de verdere versterking van de Europese digitale interne markt. Daarom zal het nog voor de zomer de Nederlandse Digitaliseringsstrategie presenteren, met daarin een langetermijnvisie en acties (het Actieplan Digitale Connectiviteit) om ervoor te zorgen dat Nederland een van de digitale koplopers in Europa wordt.

Bron: Executivepeople.nl mei 2018