Digital

Digital

Nieuws

Pas op dat je geen digitaal fossiel wordt

Algemeen Dagblad besteedt aandacht aan een onderzoek van Salesforce waaruit blijkt dat een op de drie Nederlandse werknemers zich niet digitaal volwassen genoeg voelt voor de toekomst. Zeventig procent van die mensen denkt binnen vijf jaar zijn eigen baan niet meer naar behoren te kunnen uitvoeren. Ze kijken in een diepe duisternis dus.

Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT, toont zich geschokt. En erger nog vindt ze het feit dat al die mensen vrij nuchter zijn onder hun eigen (verwachte) tekortkomingen in plaats van zich zorgen over te maken en er iets aan te doen.

De Bruijn zegt dat Nederland in digitalisering hopeloos achterloopt op Europa en rest van de wereld: “Er is hier heel veel angst voor digitalisering, dat die ontwikkeling je baan overneemt. Maar láát een robot, app of computer het zware werk doen, dan heb jij de handen vrij om mensen beter te kunnen helpen.”

In de zorg ziet ze enorme kansen. Mensen moeten die kansen grijpen, ook al zijn het veranderingen. “Veranderingen kosten tijd om ze ons eigen te maken. Maar we moeten leren zien wat ze ons kunnen opleveren.”

De Bruijn bepleit dat zowel medewerkers als bedrijven digitaal leren werken gaan bevorderen, en dat digitalisering een vak wordt vanaf de basisschool.

Bron: AD.nl mei 2018