Digital

Digital

Nieuws

Gemeenteraad moet toezien op privacy

De nieuwe privacywetgeving raakt de kern van het werk van gemeentes. Daarom moeten gemeenteraadsleden zorgvuldig controleren of de colleges van B&W van Nederlandse gemeenten de juiste maatregelen nemen om te voldoen aan die wetgeving. Dat zegt privacyjurist Marjolein Hoff van VNG, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Privacy is vooral vitaal voor gemeenten geworden omdat die er de afgelopen jaren veel nieuwe taken bij hebben gekregen, vooral in het sociaal domein. Ook verwerken gemeenten door de digitalisering steeds meer persoonsgegevens.

Hoff tegen Binnenlands Bestuur: “Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG binnen de gemeente. Zij moet ervoor zorgen, dat de juiste werkwijze rondom privacy in alle lagen van de organisatie doordringt.”

De AVG is vanaf 25 mei van kracht. Alle gemeentes moeten dan een Functionaris Gegevensbescherming hebben benoemd, privacybeleid hebben vastgesteld en met documenten kunnen aantonen dat ze op de juiste wijze met de regels omgaan.

Hoff: “Het college is aan zet maar de raad controleren of het college dat goed doet, kritische vragen stellen over de genoemde maatregelen.”

Bron: Binnenlands bestuur mei 2018