Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering en haar bedreigingen

De bedreigingen die de digitalisering oplevert. Dat was een van de thema’s op de Internet of Things Days die onlangs in Rotterdam werden georganiseerd.

Een van die bedreigingen heeft alles te maken met privacy. Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: “Hoe gevoeliger de gegevens zijn, hoe groter de waarborg om ze toch te mogen gebruiken. Heel basaal gezegd is privacy het recht om met rust gelaten te worden.”

De woordvoerder legde de omgang van de overheid met persoonsgegevens uit aan de hand van een telraam. ‘’Persoonsgegevens zijn eigenlijk als de kraaltjes in het telraam. Ze gaan de hele tijd heen en weer. Er is sprake van een gelaagdheid van gegevens die telkens verschuift op basis van de context waarbinnen je moet bepalen of je als overheid het recht hebt er gebruik van te maken.”

Een grote bedreiging is er ook voor de jongeren: het gevaar achter te lopen. Een universitair docent geeft zijn studenten altijd de volgende tip: “Zorg ervoor, welke opleiding je ook volgt, dat je op de hoogte bent van de digitale ontwikkelingen en stel vragen bij deze ontwikkelingen. Alleen dan blijf je bij in deze nieuwe wereld.”

Bron: Scienceguide april 2018