Digital

Digital

Nieuws

Antwerpen inzichtelijk dankzij digitale kaart

De energie-, water- en afvalbedrijven in Antwerpen brengen vanaf heden hij gegevens over drinkwater, riolering, gas en elektriciteit samen in één digitale kaart. Het gaat om waterleverancier annex rioolbeheerder Waterlink, energiebedrijven Eandis en Infrax en kabelnetbeheerder Integan. Zij hebben hun informatie over alle ondergrondse leidingen op één digitale kaart gebundeld.

Zo heeft het Antwerpse stadsbestuur een belangrijk strategisch instrument in handen gekregen om toekomstige infrastructurele projecten efficiënter uit te voeren. De kaart is niet alleen bedoeld voor inzicht in de huidige situatie, maar ook om verbeteringen aan de infrastructuur in de nabije toekomst te kunnen plannen.

Een woordvoerder: “Zo kunnen investeringen in het publiek domein de toekosmt efficiënter en doelmatiger gepland worden en worden opeenvolgende werken op éénzelfde locatie vermeden.”

Bron: Het Laatste Nieuws april 2018