Digital

Digital

Nieuws

IT’ers moeten communiceren

IT’ers moeten er ook aan geloven: zij krijgen steeds meer te maken met mondige eindgebruikers en moeten daarom hun communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Dat schrijf AG Connect. Ook moeten IT’ers steeds meer in teams samenwerken.

Onder de naam TheSkills Revolution 2.0 is een globaal onderzoek gedaan naar de verwachtingen die werkgevers hebben van de vaardigheden en eigenschappen van hun personeel. Voor IT’ers vinden werkgevers het trio ‘communiceren, problemen oplossen en samenwerken’ het belangrijkst.

Een woordvoerder: “Communicatieve vaardigheden zijn voornamelijk belangrijk voor IT-functies, omdat IT niet meer de geïsoleerde, op zichzelf staande afdeling is. Sterker nog, het is een kernafdeling die bestaat uit werknemers vanuit de gehele organisatie, verantwoordelijk voor de digitale transformatie.”

IT’ers die nu al in staat zijn te communiceren, hebben goud in handen: communiceren geldt namelijk als een van de vaardigheden die schaars is binnen de IT-functie.

Bron: AG Connect april 2018