Digital

Digital

Nieuws

Ziekenhuis kan niet zonder CMIO

De zorg krijgt ook steeds meer te maken met het voortschrijden van de digitalisering. Feitelijk kan geen enkel ziekenhuis meer zonder een CMIO (Chief Medical Information Officer). De CMIO moet de brugfunctie vervullen tussen ICT en gebruiker in het ziekenhuis en zorgen voor inbedding van technologie in de zorg. Dat schrijft Medifacts.nl.
Tegelijk constateert de website, op basis van een onderzoek van Nictiz, dat slechts de helft van de ziekenhuizen een CMIO heeft aangesteld.

Wel is er intussen een landelijk netwerk voor CMIO’s opgericht voor het delen van kennis en het behartigen van belangen.

CMIO’s in ziekenhuizen zijn over het algemeen zelf ook arts en laten via het onderzoek weten dat ze vaak moeite hebben om hun rol als ICT-manager te combineren met hun werk als arts. Verder klagen ze over een gebrek aan financiën, tijd en kennis die ervoor zorgen dat ze niet proactief en innovatief bezig kunnen zijn.

Een woordvoerder: “In een tijd van toenemende digitalisering in de zorg met impact op de wijze waarop zorg wordt verleend, is de aanstelling van een CMIO in een ziekenhuis onontbeerlijk. De CMIO is in staat techniek en praktijk te verbinden en mede invulling te geven aan de digitalisering in het ziekenhuis.”

Medifacts geeft ziekenhuizen het advies meer geld uit te trekken voor hun CMIO, omdat die als inhoudelijke sparringpartner kan zorgen voor betere afstemming van ICT en zorg.

Daarnaast kan de CMIO een belangrijke rol spelen bij de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en het terugdringen van administratieve lasten in de zorg.

Bron: Medifacts.nl april 2018