Digital

Digital

Nieuws

Amsterdamse huisartsen liggen dwars

De Huisartsenkring Amsterdam keert zich af van het landelijke systeem voor het digitaal patiëntendossier (DPD) en gaat werken met een eigen applicatie. Die is, zeggen de huisartsen, veiliger en privacy­vriendelijker. Een woordvoerder: “Het gebrek aan privacy weerhoudt artsen ervan om met het landelijke systeem te werken. Gelukkig is er nu ook een goed werkend en veilig alternatief.” Het systeem dat ze in Amsterdam gaan gebruiken, heet ‘de Whitebox’.

Nu ligt Amsterdam altijd dwars, maar de keuze is een belangrijk signaal naar de Rijksoverheid die na veel tegenstreving in 2012 het Landelijk Schakelpunt (LSP) heeft ingevoerd: één landelijk systeem voor het uitwisselen van patiëntendossiers tussen zorgverleners, huisartsen, apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen.

Amsterdamse artsen deden ‘een beetje’ mee aan het LSP. 41 procent heeft een aansluiting, waarvan slechts 60 procent daadwerkelijk gebruik maakt, meestal voor niet meer dan 10 procent van het totaal aantal patiënten. Omgerekend zijn dus de medische gegevens van niet eens drie procent van de Amsterdamse burgers landelijk beschikbaar (als we goed rekenen).

Ook in Amsterdam doen veel huisartsen de communicatie nog via mail, post, telefoon en zelfs fax. Van elke patiënt de relevante informatie direct digitaal beschikbaar is nog toekomstmuziek.

De Whitebox werkt precies zoals arts en patiënt dat wensen: zij bepalen zelf welke gegevens naar buiten gaan en beschikbaar komen voor andere zorgverleners. De huisarts stuurt de patiënteninformatie gericht en versleuteld naar de zorgverlener die die informatie nodig heeft. De woordvoerder: “Dus niet dat jan en alleman die toevallig op het LSP is aangesloten, kan meekijken.”

De Amsterdammers kiezen er dus bewust voor te werken in meerdere systemen. De woordvoerder, nogmaals: “Natuurlijk is één systeem het mooist. Maar er wordt op verschillende manieren naar privacy gekeken. Na decennia van inspanningen en discussies zijn we hier beland. Kennelijk is het nodig dat er verschillende systemen naast elkaar draaien.”

Bron: Het Parool april 2018