Digital

Digital

Nieuws

Waadhoeke nu al op de erfgoedtoer

De nieuwe gemeente Waadhoeke krijgt van Friese historici tenminste één belangrijke opdracht mee: ga aan de slag met het toegankelijk maken van het archief! Allerlei culturele organisaties hebben namelijk geconstateerd dat de gemeente één belangrijke functie iss vergeten in te vullen: die van archivaris.

Waadhoeke is een verzameling oude Friese dorpen en heeft vrij veel organisaties die zich bezighouden met de geschiedenis van de omgeving. Zelfs de kleinste dorpjes, bijvoorbeeld het vermaarde Blessum, kennen een historische vereniging.

Directeur Bert Looper van Tresoar - het Fries Archief - vindt dat al die verengingen hun best moeten doen om ervoor te zorgen dat de inwoners van de nieuwe gemeente zich echt Waadhoekers gaan voelen. Dan zullen ze zich ook gaan bekommeren om het Waadhoeker erfgoed.

Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke vroeg alle (amateur)historici in de Waadhoeker regio op mee te denken over een nieuw gemeentewapen.

Bron: Leeuwarder Courant maart 2018