Digital

Digital

Nieuws

Alternatief voor digitaal parkeren Valkenburg

Inwoners van Valkenburg die niet beschikken over digitale apparatuur, kunnen sinds kort toch weer parkeren in het centrum van het Limburgse stadje. Ze hebben nu de mogelijkheid direct bellen met de parkeerbeheerder om een vergunning of ontheffing aan te vragen of om bezoekers aan te melden.

De afgelopen jaren is het parkeren in Valkenburg volledig gedigitaliseerd, maar dat beviel niet iedereen even goed. Vooral de mensen niet die niet beschikken over de technische middelen om aan digitaal parkeren mee te doen of niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Uiteraard schakelden deze mensen de lokale politiek in en die eiste van het college van B&W dat het systeem teruggedraaid zou worden. Zover kwam het niet: een extra beloptie voor digitale weigeraars moet nu de oplossing brengen.

De gemeente deelt mee dat in totaal 32 mensen gebruik willen maken van de nieuwe manier van parkeren (niet-digitaal).

Bron: De Limburger maart 2018