Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering vergroot kans op stroomuitval

Hoe verder de digitalisering voortschrijdt, hoe groter de kans op grootschalige stroomuitval. Dat schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’. Daarom moet het kabinet durven investeren in kennis om in samenwerking met de elektriciteitssector dit risico te minimaliseren.

De Raad bood haar rapport onlangs aan de regering en het parlement aan. Een kenmerkend citaat: “De digitalisering van de stroomvoorziening gaat snel. Dat is nodig voor het benutten van meer duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens, en ook voor de grootschalige toepassing van warmtepompen en voor de tijdelijke opslag van stroom in bijvoorbeeld batterijen van auto’s. Door de toenemende complexiteit van de digitale aansturing van de stroomvoorziening, en ook omdat steeds meer zelflerende en autonoom beslissende apparaten aangesloten worden op het net, ontstaan nieuwe kwetsbaarheden in het elektriciteitssysteem. De kans op grootschalige stroomuitval kan daardoor toenemen.”

Een groot deel van de aansturing van de stroomvoorziening in de westerse wereld gebeurt tegenwoordig door voorgeprogrammeerde en zelflerende systemen. Die zijn altijd wel ergens op internet aangesloten en dus altijd vatbaar voor moedwillige verstoring (cybercrime). Maar ook het gedrag van zelflerende systemen is niet altijd te voorspellen. Bovendien kent alle software in de wereld softwareontwerpfouten en een klein foutje kan in de wereld van de stroomvoorziening grote gevolgen hebben.

De raad geeft vier aanbevelingen:

  1. De overheid moet de mogelijke gevolgen van de digitalisering van het elektriciteitssysteem voor de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening helder in kaart brengen.
  2. De overheid moet een aantal preventieve maatregelen nemen om de digitale kwetsbaarheden te verminderen, bijvoorbeeld “prikkels die partijen aanzetten om preventieve maatregelen te nemen en waarborgen dat actuele inzichten over veilig ontwerp en updaten van digitale systemen in standaarden worden vastgelegd.”
  3. De overheid moet structureel investeren in een infrastructuur voor kennisdeling over dit onderwerp met overheden en marktpartijen.
  4. De overheid moet Europese samenwerking zoeken op dit terrein.

Bron: Computable.nl maart 2018