Digital

Digital

Nieuws

Huisartsen blijven digitaal achter

De digitale achterstand in de huisartsenzorg neemt eerder toe dan af. Dat concludeert branche-organisatie Nictiz. Huisartsen zijn echt wel actief op digitaal gebied, maar de vernieuwingen die ze toepassen zijn ad hoc en volledig gericht op de korte termijn. Er zit geen plan achter.

Nictiz heeft haar bevindingen vastgelegd in een whitepaper over de digitalisering in de eerste lijn van de zorg. Conclusie van het onderzoek is dat de ‘positie van de huisarts op het spel staat’. Dat komt vooral doordat huisartsen vrij conservatief zijn en denken dat de wereld om hen draait. Ze zijn over het algemeen tevreden over het dagelijks gebruik van ict-middelen die ze hebben en begrijpen niet dat “een digitale transformatie noodzakelijk is om de sleutelrol van de huisarts in de eerstelijnszorg te waarborgen”. Er is een heldere toekomstvisie nodig, schrijft Nictiz.

Vernieuwing en verdere digitalisering zijn alleen al nodig om te kunnen voldoen aan Europese eisen. Bovendien moeten artsen nodig eens inspelen op alle wettelijke veranderingen rond het beschikbaar stellen van zorggegevens aan patiënten. De arts is bovendien een spin in het netwerk van patiënt, ziekenhuis, VVT-sector, apotheek, GGZ, fysiotherapeut en gemeente. Een spin die over veel informatie beschikt en moet kunnen beschikken.

Actie is dringend nodig dus!

Bron: Zorgvisie.nl maart 2018