Digital

Digital

Nieuws

Veel Vlaamse werklozen digitaal onbereikbaar

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden van Vlaamse werkzoekenden. Conclusie: precies 15.760 van hen zeggen zelf dat ze niet met een computer kunnen werken. Een woordvoerder van de dienst: “De eerste gegevens van het digitaal portret tonen aan dat er voornamelijk bij laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand nog veel werk aan de digitale winkel is.”
Van de laaggeschoolden is bijvoorbeeld een derde niet bereikbaar via e-mail, bij mensen van boven de 55 zelfs bijna veertig procent, bij mensen met een taalachterstand iets meer dan veertigprocent.

Zeven procent van het totaal aantal werkzoekenden is daarmee digitaal onbereikbaar. Daar gaan ze wat aan doen in Vlaanderen.

Bron: Nieuwsblad.be maart 2018