Digital

Digital

Nieuws

Volledige digitale overheid is geen doel op zich

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, schreef in het Financieele Dagblad een opinie-artikel over de geheel digitale overheid. Dat lijkt haar helemaal geen pretje, zo’n overheid. Waarom niet? Omdat de overheid pas een menselijk gezicht krijgt als je de ambtenaar ziet.

Natuurlijk, schrijft Peters: het is mooi dat de overheidsadministratie niet meer afhankelijk is van stapels papier. Het is prachtig dat het Rijk zich richt op de digitalisering van dienstverlening. Waarom zou je een paspoort nog aan de balie moeten aanvragen?

Toch is haar conclusie: “100% digitaal blijkt onwenselijk.”
Waar wringt de schoen dan?
Peters: “Digitalisering wordt nog vaak gezien als een technische klus. Vooral in de front-end, het contact met burgers, gaat het mis.”

Nederlanders zijn handig met telefoon, tablet en computer en hebben weinig problemen om zaken online te regelen. Maar er zijn mensen die, door ziekte of ouderdom, niet mee kunnen. En de burger moet toch centraal blijven staan: iedere burger!

Peters: “Ik ben hoopvol, maar nog niet overtuigd dat de nieuwe colleges van B&W zich niet laten meeslepen in hun ambities om een ‘smart city’ te worden.” Laten ze dat pas doen als ze een ‘burgergerichte city’ hebben gerealiseerd.

Bron: Het Financieele Dagblad maart 2018