Digital

Digital

Nieuws

Nieuwe digitaliseringsagenda Rijk

Het kabinet heeft een nieuwe digitaliseringsagenda gepresenteerd die bol staat van de ambities. Verdere digitalisering van het openbaar bestuur is het hoofddoel. De agenda volgt de aanbevelingen die voormalig Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft gedaan en geeft uitvoering aan een motie van Kamerleden Middendorp (VVD) en Van der Molen (CDA).

Verantwoordelijk staatssecretaris Knops: “De rode draad bij deze aanbevelingen is een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, voldoende draagvlak, een programmeringscyclus en een gezamenlijke agenda.”

Het kabinet wil niet digitaliseren om het digitaliseren zelf, maar stelt de belangen van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven centraal bij digitalisering. Er is een ‘hoogambtelijk overheidsbreed beleidsoverleg’ opgericht om de link tussen beleid en praktische uitvoering in de gaten te houden en er is een Programmeringsraad opgericht o de gemeenschappelijke digitale voorzieningen van de overheid bij Logius in de gaten te houden.

De digitale agenda volgt ook een motie van de Kamerleden Middendorp/Van der Molen uit november 2017 waarin zij de regering vroegen een plan te ontwikkelen om bij de overheid “eenheid in de uitvoering van de digitalisering tot stand te brengen”.

Zoals veel overheidsbeleid blijft het wat vaagjes, dat geven we toe.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2018