Digital

Digital

Nieuws

Stadsarchief scant lustig voort

Het stadsarchief Amsterdam herdenkt dat het een jaar of tien geleden de eerste gescande archiefdocumenten op aanvraag aan klanten beschikbaar stelde. De vraag naar digitalisering van archiefstukken groeit nog steeds, schrijft het stadsarchief. Daarom is de scancapaciteit uitgebreid: in de jaren 2018 en 2019 kunnen liefst 20.000 scans per dag worden geleverd. Soms projectmatig, omdat digitale beschikbaarheid nu eenmaal een mooi streven is. Maar veelal op aanvraag van de klant, ofwel ‘scanning on demand’.

In de eerste tien jaar van beschikbaarheid van de dienst zijn er 40.000 aanvragen geweest en heeft het archief een miljoen scans opgehoest.

Bron: Amsterdam.nl maart 2018