Digital

Digital

Nieuws

Digitale dreigingen voor gemeenten blijven groot

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) heeft onlangs een rapportage uitgebracht over het digitale dreigingsbeeld voor gemeenten in het jaar 2018. Deze rapportage verschijnt voor het eerst maar de bedoeling is dat het een blijvertje is. De rapportage bevat een top 5 van de belangrijkste bedreigingen voor de gemeentelijke informatievoorziening.

In die top 5 staat ransomware (gijzelsoftware) op een prominente plek: de kans dat infectie met deze software de eigen informatie ontoegankelijk maakt voor de organisatie is voor veel gemeenten beslist niet denkbeeldig. Gijzelsoftwarebouwers zullen steeds nieuwe manieren bedenken om hun lucratieve slag te slaan.

Ander risico vormt de toename van systemen die verbonden zijn aan het internet: denk hierbij aan hele infrastructuren als bruggen, sluizen en toegangspoorten. Hardstikke handig, alles digitaal, zeker ook voor de digitaal handige onverlaat.

Ook in de top 5 komt de schaarste op de arbeidsmarkt voor. Goede ICT’ers zijn nauwelijks voorhanden, zeker niet als je als overheid in dienst wilt nemen. Een woordvoerder van IBD: “Het is nu al moeilijk om de juiste mensen te vinden. Gemeenten concurreren met alle andere organisaties in ons land om informatiebeveiligingsexperts.

De benodigde kennis in combinatie met inzicht in de opgaven voor gemeenten is schaars en daardoor duur aan het worden.” Gebrek aan goede ICT’ers in combinatie met lakse ambtenaren leidt tot steeds meer informatielekken.

Bron: Binnenlands bestuur maart 2018