Digital

Digital

Nieuws

Archief gemeente Bloemendaal niet zo slecht als gedacht

Verschillende plaatselijke Bloemendaalse partijen maakten zich nogal druk over de archivering van dossiers en documenten door de gemeente-ambtenaren. Allerlei informatie, zoals e-mailcorrespondentie met inwoners, werden volgens de politici veel te kort bewaard: “Burgers staan bij de rechter vaak met lege handen omdat de gemeente zegt geen stukken te hebben.” Een woordvoerder van het gemeentearchief bestrijdt de aantijgingen: “We houden ons aan de wet. Onze archivering kreeg de afgelopen jaren steeds de kwalificatie ’redelijk adequaat’.” Sterker nog, in de zogenaamde Elswoutshoek-affaire, die de gemeente jaren bezig hield, zat veel onderlinge correspondentie van ambtenaren waarvan het niet verplicht was die te archiveren.

Bloemendaal let naar eigen zeggen altijd scherp op stukken waar rechtshandelingen uit kunnen voortvloeien en stukken die van belang zijn bij procedures als een bouwaanvraag. Overigens is het in Bloemendaal niet anders dan in de meeste Nederlandse gemeenten: ambtenaren vinden het moeilijk om te bepalen welke e-mails wel of niet bewaard moeten blijven. En hoe lang dan.

Het is, volgens de woordvoerder van het archief, ook een managementvraagstuk: “Zonder sturing van leidinggevenden is archivering door ambtenaren zelf tot mislukken gedoemd.”

Bron: Haarlems Dagblad februari 2018