Digital

Digital

Nieuws

Suriname digitaliseert gronduitgifte

In Suriname koop je geen huis, maar bouw je een huis. Om een huis te bouwen, heb je grond nodig. Het uitgeven van grond, een beetje snel en efficiënt, is niet een van de kernkwaliteiten van de Surinaamse overheid, vinden veel Surinaamse burgers.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer – dat gaat over gronduitgiftes – belooft verbetering. En die verbetering moet, hoe kan het ook anders, komen van de digitalisering. Het ministerie wil zijn achterstanden rap inlopen. Dat zegt nogal wat, want er bestaan heel wat aanvragen voor grond die al tientallen jaren geleden zijn ingediend.

Het ministerie brengt ook het hele proces in kaart, zoals gebruikelijk bij organisaties die grondig willen digitaliseren – een grondigheid die een risico op zich is.

Het ministerie werkt, naar eigen zeggen, aan een integraal, digitaal systeem dat het mogelijk maakt het verloop van de grondaanvragen digitaal te volgen. Dat is altijd duidelijk te zien waar het aanvraagproces stokt. Nieuwe aanvragen worden voortaan vanaf binnenkomst opgeslagen. Tegelijk wordt een begin gemaakt met het scannen en indexeren van alle oude dossiers die bij het ministerie liggen.

Een woordvoerder: “De nieuwe aanvragen worden in het systeem opgenomen, zodat die efficiёnter, transparanter en effectiever in behandeling genomen kunnen worden.”

Bron: Loop Suriname janauri 2018