Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering nekt Duitse gezinsboerenbedrijf

De Duitse DZ Bank schetst de traditionele boer in Duitsland een grauwe toekomst: het aantal Duitse landbouwbedrijven zal de komende twintig jaar met meer dan de helft afnemen en er zullen maar weinig traditionele gezinsbedrijven overblijven. De oorzaak: digitalisering. Om mee te kunnen doen op het agrarisch wereldtoneel, moeten boeren investeren. En dat kan alleen als hun bedrijf voldoende schaalgrootte heeft.

Een woordvoerder: “We noemen de nieuwe landbouw ook wel Landbouw 4.0 en Landbouw 4.0 vraagt een kapitaalinzet die voor het gangbare gezinsbedrijf niet op te brengen is.”

Andere voorwaarde voor een succesvolle overschakeling op landbouw 4.0 is dat de agrarische opleidingen worden gemoderniseerd.

Bron: De Boerderij januari 2018