Digital

Digital

Nieuws

Iets snappen is meer dan technologie alleen

Adjan Kodde, voorzitter van de branchevereniging voor middelgrote bureaus in de creatieve ICT (Dutch Digital Agencies, DDA), sprak met Emerce over de uitdagingen in zijn bedrijfstak. Te weten: schaarste aan talent, nieuwe bedrijfsmodellen en winstgevendheid.

Hoe kom je aan nieuw talent?
Onder meer door bedrijven te koppelen aan opleidingsinstituten. Maar ook door het te importeren uit het (verre) buitenland.
Het huidige tekort aan talenten remt de groei van de markt, zegt Kodde, en dus ook de groei van de economie in kennisland Nederland.
Een voordeel op andere werkgevers hebben digitale bureaus wel, zegt Kodde: “Het werk is veel afwisselender. Als je voor een alternatief kiest, weet je zeker bezig te zijn met één ding. Veel mensen vinden het juist enorm interessant bij meerdere opdrachtgevers binnen te kijken. “

Hoe zorg je voor winstgevendheid in een fel concurrerende markt?
Door te durven samenwerken en ideeën en ervaringen uit te wisselen. “Het grootste deel van onze leden heeft ongeveer dertig tot zestig medewerkers in dienst. We willen juist deze leden faciliteren in hun groei en de vraagstukken die dit met zich meebrengt.”

En zijn er nieuwe businessmodellen?
Een belangrijke vraag die alle bureaus hebben: heeft het principe van uurtje-factuurtje nog toekomst? Kodde denkt van niet. Ook grote bedrijven concurreren namelijk met ‘zijn’ bureaus en die zijn gewend meer risico te nemen en prestatie-afspraken te maken.
De leden van DDA moeten gezamenlijk bedenken hoe zij die concurrentie kunnen winnen.

Vertrouwen in de toekomst heeft Kodde zeker. Het overgrote merendeel van zijn leden is de eerste golfbewegingen (de ontwikkeling van internet en de komst van mobiel) goed doorgekomen. “Je moet de kracht van bureaus niet onderschatten. Ze snappen hoe mensen willen interacteren en hoe bedrijven daarop kunnen inspelen. Daarin zit meer onderscheidend vermogen dan in technologie alleen.”

Bron: Emerce januari 2018