Digital

Digital

Nieuws

Gemeentelijke samenwerking levert zelden iets op

Theoretisch klopt het: als gemeenten op allerlei gebieden gaan samenwerken, besparen ze kosten. In de praktijk blijken de financiële voordelen vrijwel onvindbaar. Dat schrijft Digitaal bestuur op basis van een onderzoek van het Groningse Coelo.

Het onderzoek richtte zich op de samenwerking tussen gemeenten in de periode 2005–2013. De schrikbarende conclusie:”Bij zowel kleinere als grotere gemeenten lijkt samenwerking de uitgaven juist te hebben verhoogd.”

De intensiteit van de samenwerking en het meten van de financiële voordelen over langere tijd blijken geen verschil te maken: de kosten blijven over het algemeen gelijk of zelfs hoger.

Wellicht dat gemeentelijke samenwerking wel leidt tot betere dienstverlening? Ook daarvoor hebben de onderzoekers geen enkele indicatie gevonden. De onderzoeksresultaten zijn daarmee in lijn met eerdere onderzoeken, onder andere naar de financiële effecten van gemeentelijke herindeling. Overal hetzelfde: geen meetbaar effect op uitgaven!

Het enige lichtpuntje: de belastinginning. Als gemeenten die samen oppakken, levert dat besparingen op, maar die zijn zo miniem dat ze niet zichtbaar zijn op het niveau van de totale gemeentelijke uitgaven.

Een woordvoerder: “Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het inboeken van besparingen, want die zullen sterk afhangen van de gebruikte productietechniek. Bij kapitaalintensieve diensten als belastinginning zijn de besparingsmogelijkheden door opschaling het grootst. In het sociale domein is het bestaan van schaalvoordelen twijfelachtig.”

Bron: Digitaal bestuur november 2017