Digital

Digital

Nieuws

Ook watermensen gaan digitaal

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk hield onlangs een congres met als boodschap: “De digitale revolutie gaat het werk van de waterprofessional drastisch veranderen”. “Hoe dan?!” vroegen de aanwezige waterjongens en –meisjes zich af. “En zijn wij dan nog wel nodig?”

Natuurlijk zijn jullie nog nodig, was het antwoord. “Er is steeds meer mogelijk dankzij digitale data en technieken, dat is wel duidelijk. Dat je daarvoor mensen nodig hebt die er mee om kunnen gaan ook.”

Een bijzonder aspect van alles wat met water te maken heeft: je hebt er infrastructuur voor nodig, zoals buizen, leidingen en kanalen. En die infrastructuur leg je vaak voor vele tientallen jaren aan. Hoe kun je die digitaal toekomstbestendig maken?

Een van de sprekers vertelde dat het vooral om gegevens (data) zal gaan. Meetinstrumenten worden steeds knapper en leveren steeds meer gegevens op maat. Andere spreken spraken ‘enthousiast’ over alles wat je met die gegevens kunt, “van huishoudniveau (koelkast) tot bedrijfsniveau (koppeling van gemalen)”.

Onderwerpen die voorbij kwamen: smart resource recovery, digitale transitie en ketenoptimalisatie. De verslaggever van H2O waternetwerk: “Veel mogelijkheden en met overtuiging gebracht.”

Enkele aanwezigen stelden wat kritische vragen over de kosten van digitalisering en de altijd tegenvallende resultaten.

Samenvattend: “Het kan niet missen, digitalisering verandert het waterbeheer.” Digitalisering betekent ook in de watersector een andere manier van werken en de uitdaging voor ‘de waterprofessional’ is om mee te gaan in deze veranderingen.

Zoals overal: je natuurlijke weerzin tegen veranderen overwinnen. En dan is er licht.

Bron: H2O waternetwerk.nl november 2017