Digital

Digital

Nieuws

Digitale overheid komt traag tot stand

De digitalisering van diensten van de overheid gaat niet zo snel als de bedoeling was. Dat meldde de vertrokken verantwoordelijke minister Ronald Plasterk in een van zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer.
Het vorige kabinet wilde dat burgers en bedrijven uiterlijk einde 2017 alle overheidszaken digitaal konden afnemen. Bijvoorbeeld aanvragen van een rijbewijs, bouwvergunning, uitkering of belasting. Voor negentig procent van de gevallen is dat gerealiseerd, deelt Plasterk mee. Daarmee is dus de kabinetsdoelstelling niet gehaald.

De rijksoverheid doet het ‘t beste als het gaat om digitale dienstverlening. Zij scoort 97 procent, een percentage dat mede te danken is aan digitale staat van een aantal grote overheidsinstanties als Belastingdienst, UWV, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de Sociale Verzekerings Bank. Deze organisaties hebben in elk geval al hun formulieren digitaal.

De overheid moet wel doorgaan met investeren in digitale dienstverlening, vindt Plasterk: “De urgentie om als overheid sterk in te zetten op digitalisering is niet afgenomen. Integendeel, door de snelheid van de technologische ontwikkelingen neemt de urgentie voor de overheid om de dienstverlening verder te verbeteren juist toe.”

Bron: Accountancyvanmorgen.nl oktober 2017