Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering van landbouw heeft subsidie nodig

Als de Europese landbouw alle nieuwe technologische mogelijkheden, vaak samengevat onder de noemer precisielandbouw, snel zou omarmen, dan zou de Europese Unie op korte termijn wereldleider worden op het gebied van digitalisering in de landbouw. Met alle voordelen van dien. Dat zegt de federatie van Europese machinefabrikanten CEMA. De praktijk is dat Europese boeren maar langzaam nieuwe technologie in gebruik nemen.

Bij digitalisering van de landbouw moet je denken aan intelligente machines, robots en beheersoftware. Als voordelen van digitalisering van de landbouw noemt CEMA hogere opbrengsten, minder milieubelasting, betere rendementen en helderheid over opbrengsten en kosten van de landbouwproductie.

Veel landbouwmachines zijn ware elektronische wonderen en dat wordt de komende jaren alleen maar beter. De technieken worden wel steeds ingewikkelder en vragen om een flinke investering. Boeren en loonbedrijven moeten bereid zijn die investeringen te doen, maar ze doen die alleen als er zekerheid is over de opbrengsten. Die zekerheid is moeilijk inzichtelijk te maken.

Daarom richt CEMA, feitelijk een lobby-organisatie, zich op steunmaatregelen die moeten worden opgenomen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie na 2020. Met andere woorden: subsidie voor de vertechnologisering van de landbouw.

(foto Wilbert Hoffstädt)

Een belangrijke voorwaarde daarbij is snel internet op het platteland.

Bron: nieuweoogst.nu oktober 2017