Digital

Digital

Nieuws

Wat hebt u een oude kop gekregen!

Centric organiseerde samen met Blommestein Groep een lunchbijeenkomst over digitalisering en dienstverlening door de overheid. De vraag: “Hoe kunnen we de nieuwe informatiegedreven gemeente op een klantgerichte manier organiseren?” Ofwel: “Moet de landelijke overheid de route bepalen of kun je beter per gemeente een bij jou passend traject afleggen?” Voor allebei valt wat te zeggen, en tegen allebei ook. Dat schrijft Binnenlands bestuur.

Directeuren bedrijfsvoering, directeuren publiekszaken en gemeentelijk bestuurders probeerden bij de bijeenkomst tot een antwoord te komen op de prangende vragen. Over het einddoel was geen discussie: dienstverlening die burgers en bedrijven centraal stelt. Die burgers en bedrijven beheren zelf hun eigen gegevens en zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van hun handelen. De gemeente treedt slechts op als facilitator.

Een van de conclusies van de dag. Omdat Nederland in de Napoleontische tijd de gemeentelijke basisadministratie al volledig op orde heeft gebracht, maar helaas noodzakelijkerwijs analoog, zit de bureaucratie ons in de weg. We moeten iets wat goed is maar papier omzetten naar iets wat minstens even goed is en dan digitaal.
Dat maakt het voor ons een stuk moeilijker dan voor bijvoorbeeld Estland, de zogenaamde digitale voorloper in Europa: dat land had immers geen centrale administratie toen het onafhankelijk werd van Rusland. De bevolking was gewend aan centraal geleid bestuur. De stap naar de landelijke digitale snelweg was klein.

Nederland zet uiteraard ook stappen. We hebben een digicommissaris en we hebben verschillende taskforces. Maar hoe praktisch zichtbaar zijn die stappen? Het is bekend dat gemeenten dankzij big data kaarten kunnen maken waarop iedere burger kan zien waar hij mag bouwen en met welke bestemming. Dat maakt direct veel vergunningaanvragen overbodig. Waarom worden zulke kaarten dan niet en masse gemaakt?

Het leidde tot een enorme discussie, waarbij iedere gemeente wel voorbeelden kon noemen van zaken die de burger blij maken zonder dat die nou direct digitaal zijn….

Een aardig citaat: “Het is mooi als de gemeente je herinnert aan het feit dat je paspoort bijna verlopen is. Zo stel je de burger centraal. Maar dan moet de medewerkster aan de balie niet roepen: wat heeft u in twaalf jaar een oude kop gekregen! Dienstverlening wordt steeds meer digitaal, maar persoonlijk contact blijft heel belangrijk, voor gemeenten én inwoners.”

Bron: Binnenlands bestuur oktober 2017