Digital

Digital

Nieuws

Overheid verplicht digitaal laagdrempelig

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is begonnen aan het laatste stukje raadpleging van de samenleving voordat het ‘besluit digitale toegankelijkheid overheid’ naar de volksvertegenwoordiging gaat: de consultatie. Die periode duurt tot 13 november.

Het besluit vloeit voort uit Europese richtlijnen. Lidstaten zijn verplicht digitale kanalen voor de publieke sector goed toegankelijk te maken. Niet alleen voor digitaal vaardigen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. Die toegankelijkheidseisen gelden voor websites, mobiele applicaties en intranetten en worden in 2018 omgezet van richtlijnen naar nationale wetgeving.

Als gevolg van de wetgeving zullen veel overheden hun werkprocessen en ICT-systemen moeten aanpassen. De markt smult.

Bron: Digitaal bestuur oktober 2017