Digital

Digital

Nieuws

Vastleggen gegevens van prostituees mag niet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is hard op weg de bekendste overheid van Nederland te worden. Niet alleen meldt zij bijna dagelijks datalekken, ook verbiedt zij allerlei registraties die niet door de beugel kunnen. Zo heeft de AP verordonneerd dat de gemeente Den Haag niet langer de persoonsgegevens van prostituees (hoeren) mag vastleggen. Deze registratie is AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Den Haag vindt dat de registratie een hoger doel dient, namelijk bestrijden van de mensenhandel, en heeft daarom een ontheffingsverzoek ingediend. De AP wijst dat verzoek af.

Hoe werkt het? Uitbaters van sexhuizen kunnen bij gemeente een werkadvies aanvragen voor een nieuwe werkneemster. De gemeente voert dan een intakegesprek met de betrokken prostituee. Zijn er signalen van uitbuiting of mensenhandel, dan geeft de gemeente een negatief advies. De gemeente legt naam, adres en woonplaats van de prostituee vast, met vermelding van het advies.

De AP heeft deze werkwijze afgekeurd: zij vindt dat gegevens van prostituees niet in een apart register mogen worden opgenomen, omdat het feitelijk over gegevens over het sexuele leven van een persoon gaat. “Verwerking van zulke persoonsgegevens is verboden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.”

Den Haag heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de verwerking van die gegevens noodzakelijk is voor de bestrijding van misstanden. Daarom is het ontheffingsverzoek afgewezen.

De gemeente is in beroep gegaan.

Bron: Digitaal bestuur september 2017