Digital

Digital

Nieuws

Tekort aan personeel nekt digitalisering

De Gooise gemeente Wijdemeren (Loosdrecht e.o.) beschikt over te weinig gekwalificeerd personeel om van de digitalisering een succes te maken. Dat schrijft het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in een rapportage aan de gemeenteraad.

Dat is een groot risico, zegt het streekarchief, want zonder medewerkers met de juiste kennis van digitalisering zal de gemeente snel hopeloos achter lopen.

Het rapport wijst op het grote belang van digitalisering voor de gemeente. De gemeente erkent dat zelf ook: “De taakstelling ten aanzien van informatie is helder is, maar een belangrijk deel van de taakuitvoering blijft achterwege door onvoldoende bezetting.”

De gemeente heeft beloofd digitale stappen te gaan zetten.

Bron: Gooi- en Eemlander september 2017