Digital

Digital

Nieuws

Hoe pijnlijk: einde van typemachine in India nadert

India kent een boeiend kantoorleven dat wordt gekenmerkt door ouderwetse typemachines en heerlijke ruikende stapels dossiers. Maar helaas: ook in India rukt de digitalisering op en verdwijnt het traditionele Indiase kantoor in sneltreinvaart.

In India gold tot voor kort: “Wie kan typen, kan de kost verdienen als ambtenaar en hoort bij de stedelijke middenklasse.” Zelfs typemachinebezitters die aan lager wal zijn geraakt kunnen nog de kost verdienen door met hun machine op straat te gaan zitten en officiële documenten te typen voor analfabeten.

In 2009 begon de ellende. De laatste typemachinefabrikant ter wereld, het Indiase Godrej & Boyce, ging failliet. Deze zomer viel de tweede grote klapper: er is een einde gekomen aan de mogelijkheid om een gecombineerde stenografie- en typcursus te volgen.

Heel vreemd was dat eigenlijk niet. Vanaf het begin van deze eeuw is India ‘booming’ en het geldt intussen als een van belangrijkste IT-landen ter wereld. De Indiase regering beijvert zich nu om ook binnen het ambtelijk bestaan een grote digitale inhaalslag te maken. Daartoe is het overheidsproject ‘Digital India’ in het leven geroepen. Alle 1,3 miljard burgers van het land moeten binnen afzienbare termijn toegang krijgen tot internet en allerlei digitale diensten. Ook het meest afgelegen wonende keuterboertje moet leren internetbankieren.

De typemachines kunnen mee met de oudijzerhandelaar.

Interesse in hoe het was, het kantoor- en archiefleven in India?
Dayanita Singh maakte er een prachtig fotoboek over.

Bron: Volkskrant augustus 2017