Digital

Digital

Nieuws

Goede, geordende en toegankelijke staat

Zomercitaat 41 (en laatste)

“De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”

Bron: Archiefwet 1995