Digital

Digital

Nieuws

De Nederlandse burger heeft een positieve houding

Zomercitaat 40

“De Nederlandse burger heeft een positieve houding ten aanzien van de digitalisering van de overheidsdienstverlening. De keerzijde van dit positieve verhaal is dat de voordelen veel minder onderschreven worden door bejaarden, laagopgeleiden en mensen met weinig computerervaring. Die blijken wel problemen te hebben met het nut, de toegankelijkheid en de gebruikersvriendelijkheid van elektronische overheidsdiensten.”

Bron: Universiteit Twente, Gebruik van Nederlandse elektronische overheidsdiensten in 2006, 2007