Digital

Digital

Nieuws

De overheid ontmaskerd

Zomercitaat 39

“Burgers en bedrijven weten niet goed wat zij de komende jaren van de overheid kunnen verwachten op het gebied van elektronische dienstverlening. Zo ontstaat het beeld van een overheid die veel geld verspilt aan grote ICT-ambities, zonder dat er zichtbare resultaten worden geboekt.
Intussen leidt de op ICT-gebied haperende overheid tot dagelijks onbehagen bij de burger. Een overheid die te vaak dezelfde gegevens vraagt, te veel formulieren laat invullen en je van het kastje naar de muur stuurt. Een gemeente die de mogelijkheid biedt om klachten voortaan via een digitaal loket in te dienen – en vervolgens nooit meer op die klachten reageert. Ze bevestigen het beeld van onvermogen.
Zo geven investeringen die bedoeld zijn om de irritatiegraad van burgers tegenover hun overheid te verminderen alleen maar aanleiding tot nieuwe ergernissen.
Zo wordt ‘de moderne overheid’ door de burger ontmaskerd als dezelfde oude, bureaucratische overheid.”

Bron: Commissie Postma Wallage, Het uur van de waarheid, 2007