Digital

Digital

Nieuws

Je weet altijd waar de factuur is

Zomercitaat 37

“We hebben bereikt dat we informatie gemakkelijk kunnen terug- vinden. Alles is op de werkplek beschikbaar, niemand hoeft meer naar een archief te lopen. Ook hebben we inzicht gekregen in hoe documenten tot stand komen, hoe informatie binnen en tussen afdelingen loopt. Daarnaast is de facturenstroom nu op orde. Paraferen gebeurt digitaal. De historie van de factuur wordt vastgelegd. Je weet altijd waar de factuur is. Je weet hoe het staat met de afhandeling van facturen. Het is echt een succesnummer. De invoering van een DMS betekent sowieso dat je de procedures tegen het licht moet houden.”

Bron: De ONS Groep volledig digitaal! OD 2005