Digital

Digital

Nieuws

Gelukkig staat u niet alleen

Zomercitaat 36

“Besturen in Nederland lijkt de afgelopen jaren niet makkelijker te zijn geworden. Maatschappelijke vraagstukken worden met de dag complexer. De kloof tussen burger en bestuur dreigt alleen maar groter te worden en de economische crisis zet de middelen om de problemen voortvarend aan te pakken onder druk. Uitdagingen te over.
Maar gelukkig staat u niet alleen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe digitale infrastructuur die overheden met elkaar verbindt.”

Bron: Voorwoord bij Daarom NUP! (nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid), 2010