Digital

Digital

Nieuws

Vernieuwing is een ‘complex web of innovation’

Zomercitaat 35

“De historische ontwikkeling van innovatie werd gestuurd door de niet aflatende wil om innovatieprocessen succesvoller te maken. Iedere nieuwe generatie probeerde daarom de nadelen van de vorige generatie te ondervangen. Daarbij waren innovatie-concepten een afspiegeling van de maatschappelijke en economische omstandigheden. Een technology push benadering past uitstekend in een maatschappij waarin veel van nieuwe technologieën wordt verwacht, en waarin de vraag groter is dan het aanbod zodat nieuwe producten gemakkelijk hun weg vinden naar de consument. Een zichtbaar resultaat van maatschappelijke afspiegeling is dat innovatieprocessen van nu veel complexer zijn geworden: van een eenvoudige, stapsgewijze en lineaire pijl naar een complex web of innovation.”

Bron: Open stellingen - Essays over Open innovatie, 2006