Digital

Digital

Nieuws

Een paar wetten voor zaakgericht werken

Zomercitaat 32

“Elke zaak dient een unieke naam te hebben.
Naamgevingsconventies dienen eenduidig te worden toegepast.”

Bron: Specialité, Zaaksysteem, februari 2007