Digital

Digital

Nieuws

Digitale archiefdocumenten moeten van goede kwaliteit zijn

Zomercitaat 31

“Wie de bewaring of de schenking van digitale archiefdocumenten overweegt, houdt hier best bij de creatie rekening mee. Het archiveren van computerbestanden vraagt immers bijzondere zorg. Je moet er ten eerste voor zorgen dat digitale archiefdocumenten uitwisselbaar zijn. Zo zorg je ervoor dat de computerbestanden ook op andere configuraties dan die van je eigen pc raadpleegbaar zijn. Ten tweede is het belangrijk dat de archiefdocumenten van een goede kwaliteit zijn.”

Bron: Stadsarchief Antwerpen, 2002