Digital

Digital

Nieuws

Ontwikkelingen creëren nieuwe mogelijkheden

Zomercitaat 30

“Gemeenten hebben een groot aantal interne en externe prikkels om te werken aan digitalisering, zoals verbetering van de dienstverlening en de verplichte invoering van de basisadministraties. Digitalisering maakt onderdeel uit van een breder verandertraject en is een middel dat de werkprocessen van de gemeenten ondersteunt. De ontwikkelingen in ICT van de afgelopen jaren creëren nieuwe mogelijkheden.”

Bron: A+O Fonds Nederlandse gemeenten, Personele gevolgen van digitalisering bij gemeenten, 2007