Digital

Digital

Nieuws

Het is belangrijk om voldoende autoriteit aan te boren

Zomercitaat 26

“Punt van aandacht is de gemeentebrede definitie van wat een proces is. Zo zijn er intern opnieuw discussies ontstaan over ‘BIBOB’ en ‘Bezwaar en beroep’: zijn dit nu aparte processen of zijn dit processtappen die voor kunnen komen als onderdeel van diverse verschillende processen. Het is belangrijk om voldoende autoriteit te kunnen aanboren om op dit soort punten een besluit te kunnen forceren.”

Bron: Referentiebezoek aan een Nederlandse gemeente, 2008