Digital

Digital

Nieuws

In conflict met het flexibele kantoorconcept

Zomercitaat 25

“De afgelopen veertig jaar zijn geen archieven meer overgedragen naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. De archivaris heeft negen jaar geleden de laatste archiefinspecties uitgevoerd, destijds samen met de Provinciale Archiefinspectie. Wij achten dit een ernstige tekortkoming, omdat hierdoor ook niet de jaarlijkse rapportage aan het college goed beargumenteerd kan plaatsvinden. Door de achterstanden in archiefoverdracht zijn de huidige archiefbestanden te omvangrijk, wat weer in conflict komt met het flexibele kantoorconcept. Het wegwerken van archiefachterstanden is tijdrovend, bewerkelijk, dus duur, maar zal toch nog moeten gebeuren.”

Bron: Digitaal toekomstplan middelgrote Nederlandse gemeente, 2001