Digital

Digital

Nieuws

Er is voor de DIV een grote slag te maken

Zomercitaat 21

“Er is voor de DIV nog een grote slag te maken, want documenten scannen kunnen we allemaal, maar hoe hou je de vinger aan de pols met betrekking tot voortgang, beheer, toegankelijkheid, bewaren en vernietigen? Wil je dit alles implementeren in je organisatie dan heb je ten eerste een grote zak geld nodig (die vaak ontbreekt), ten tweede moet een ieder in de organisatie bereid zijn zijn kennis te delen. Dit zal nog een behoorlijke cultuuromslag vergen. Managers moeten zich bewuster worden van hun processen, de documenten die daaruit voortvloeien en met welke tools zij die maken om zo een transparanter overzicht te geven van je taken. Ik denk zeker dat dit gaat lukken, want wie had 20 jaar geleden gedacht dat de typekamer zou verdwijnen en een ieder verantwoordelijk zou zijn voor zijn eigen stukken?”

Bron: Hoofd DIV van Nederlandse gemeente, 2005