Digital

Digital

Nieuws

Controleerbaar op hoofdlijnen en belangrijke details

Zomercitaat 18

“ICT heeft een directe invloed op het functioneren van de overheid. In de eerste plaats uit zich dat in de transparantie van het bestuurlijk handelen. De overheid moet informatief zijn, verantwoording afleggen en controleerbaar zijn op hoofdlijnen en op belangrijke details.”

Bron: Toekomstplan grote Nederlandse gemeente, 2002