Digital

Digital

Nieuws

Architectuur regelt samenhang

Zomercitaat 12

“De beleidsdoelstellingen van de (elektronische) Nederlandse overheid noodzaken tot de ontwikkeling van een architectuur. Alleen op die manier kan worden geborgd dat toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid in samenhang kunnen worden uitgevoerd.”

Bron: Architectuur Elektronische Overheid, 2002