Digital

Digital

Nieuws

Samenvoegende gemeentes

Zomercitaat 10

Om de organisatorische, logistieke en financiële problemen van kleine gemeenten het hoofd te bieden heeft de Rijksoverheid er voor gekozen om ze op te heffen en samen te voegen met andere gemeenten. Daardoor kent ons land momenteel (2006) niet meer dan 458 gemeenten. Het gemiddeld inwoneraantal van de gemeenten is ruim 20 keer hoger dan in Frankrijk, namelijk 34.915, en het mediane inwoneraantal ruim 50 keer hoger, namelijk 21.217. De gemeente met het kleinste aantal inwoners is Schiermonnikoog, met 997 inwoners op 1 januari 2005, de gemeente met het grootste aantal Amsterdam, met 742.783 inwoners.

Als men de gemeentelijke indeling van Nederland vergelijkt met die van twee eeuwen geleden, zijn er forse verschillen te zien. Het eerste verschil is dat in 1812, toen het Franse systeem van gemeenten in ons land werd geïntroduceerd, het aantal gemeenten een stuk groter was, namelijk 1144, en het gemiddeld aantal inwoners een heel stuk kleiner, namelijk circa 1900.

Bron: DANS, Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812-2006, 2006