Digital

Digital

Nieuws

Medewerker ervaart de voordelen van de klant

Zomercitaat 9

“Medewerkers kunnen op het intranet via MijnZaken de status van een declaratie of een storingsmelding volgen. In de rol van klant ervaart de medewerker de voordelen van zaakgewijs werken, die men in de rol van behandelaar aan burgers en bedrijven biedt.”

Bron: Corné Dekker (toen gemeente Dordrecht) in: Proces en Document, omstreeks 2008.